dimecres, 9 de març del 2022

La meua experiència intergeneracional 1


Iniciem la publicació del text íntegre de Vicent Matamoros Sanz, del qual en podeu llegir un resum a la revista Lo Rafal 140 que ja podeu adquirir als punts de venda habituals d’Alcanar i les Cases. Hi adjuntarem fotos antigues de les escoles que hi ha hagut al municipi en les últimes dècades.